Let op! Geld lenen kost geld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie wordt door FinanSi met grote zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. FinanSi verstrekt door middel van deze internetsite louter informatie over (financiële) producten en diensten van kredietaanbieders doch treedt zelf niet op als kredietaanbieder. FinanSi accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site. FinanSi aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze website. Hoewel FinanSi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor gebruik en/of misbruik van derden van informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door FinanSi worden onderhouden zijn slechts ter informatie opgenomen. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites die niet door FinanSi worden onderhouden, wordt afgewezen. Aan de met behulp van door u verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen en uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde tarieven en/of prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen. De aanvrager dient alle gegevens naar waarheid in te vullen. Financiële verplichtingen dienen op tijd te zijn nagekomen. Zowel aanvrager als eventuele partner als eventuele medecontractant(en) worden getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Zie ook www.bkr.nl. Langdurig ziekteverzuim kan een belemmering vormen voor het verstrekken van een krediet. Zowel FinanSi als al eerdergenoemde kredietaanbieders behoudt of behouden zich het recht voor om kredietaanvragen en/of contracten te weigeren. Definitieve acceptatie kan pas plaatsvinden na ontvangst en controle van de ondertekende contracten en de ter inzage gevraagde bescheiden. Deze internetsite is bedoeld voor persoonlijk gebruik, bedrijfsmatig gebruik is niet toegestaan. De aangeboden kredieten zijn alleen bestemd voor consumptieve doeleinden. Deze internetsite en de inhoud hiervan (waaronder: teksten, afbeeldingen, documenten etc.) zijn auteursrechtelijk beschermd. Het distribueren, publiceren, overdragen, opslaan, bewerken of verveelvoudigen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FinanSi. FinanSi garandeert niet dat deze internetsite vrij is van virussen en/of andere zaken van destructieve aard. U dient in deze zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. FinanSi behoudt zicht het recht voor de voorwaarden in deze disclaimer te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving kan FinanSi u melden; FinanSi slaat via zijn website geen gegevens op van klanten en bezoekers en maakt derhalve ook geen gebruik van cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 FinanSi | Disclaimer