Let op! Geld lenen kost geld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechter: BKR-notering voor €317,63 mag hypotheek niet in de weg staan

19 april 2018 | Categorie: Algemeen

 

Een BKR-notering voor een afgeloste schuld van € 317,63 mag geen beletsel zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Dat blijkt uit een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Midden-Nederland van begin februari die vandaag is gepubliceerd. Incassobureau Vesting Finance, dat de Neckermann-schuld overnam, is door de kantonrechter gedwongen om de BKR-notering te laten schrappen. 

 

Eind vorig jaar wilde de voormalige Neckermann-klant met haar partner een woning kopen in Rotterdam. Voor het regelen van de financiering krijgt de vrouw tot twee keer toe uitstel bij het financieringsvoorbehoud waarvoor ten laatste de datum wordt vastgesteld op 8 februari 2018. Bij de aanvraag van een hypotheek doemt namelijk bij geldverstrekker Rabobank een BKR-notering voor een vordering van € 317,63 van postorderbedrijf Neckermann op de vrouw op. De hypotheekadviseur bericht de vrouw dat de bank de aanvraag daarom afwijst.

Verlopen financieringsvoorbehoud

Om toch een schone hypotheekaanvraag te kunnen doen (bij Rabobank) verzoekt de vrouw incassobureau Vesting Finance de BKR-notering te laten verwijderen.  En wel voor 8 februari, voor het verlopen van het financieringsvoorbehoud. Het incassobureau weigert dit waarna de vrouw naar de rechter stapt.

Proportionaliteit en redelijkheid

Ter zitting wijst de kantonrechter erop dat op registratie door het BKR de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is. Uit een eerder uitspraak van de Hoge Raad en uit de wetsgeschiedenis volgt volgens de rechtbank dat bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. “Dit brengt naar het oordeel van de Hoge Raad mee dat de inbreuk op de belangen van betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel, en dat dit doel in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige, wijze kan worden verwezenlijkt.”

Reglementen BKR

Volgens Vesting Finance dient die belangenafweging in het nadeel van de vrouw uit te vallen en moet de registratie worden gehandhaafd. Het incassobureau wijst op de reglementen van BKR waarin staat dat de registratie tot vijf jaar na de einddatum van het krediet wordt gehandhaafd, dus tot 21 augustus 2022. Ook wijst Vesting Finance op het gegeven dat de vrouw tot het eindigen van de kredietovereenkomst in de schuldsanering heeft gezeten en dat aanbieders in het financieel systeem hiervoor moeten worden gewaarschuwd en de vrouw moeten worden beschermd tegen overkreditering.

Geen bijzonder omstandigheid

De omstandigheid dat de partner van de vrouw een goed inkomen heeft betekent volgens Vesting Finance ook niet dat de financiële situatie van de vrouw stabiel is. “Deze relatie kan immers voorbij gaan. Verder is er geen noodzaak voor [eiseres] en haar partner om een woning te kopen. [eiseres] heeft immers een huurwoning en haar partner heeft er zelf voor gekozen om zijn eigen woning te verkopen. De koop van een woning is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan de BKR-registratie verwijderd zou moeten worden”

Schone lei

De kantonrechter is het daar totaal niet mee eens en oordeelt dat Vesting Finance ervoor moet zorgen dat de BKR-registratie uiterlijk op 7 februari 2018 is verwijderd. “Vast staat dat [eiseres] in het verleden een problematische schuldensituatie had en dat de negatieve BKR-registratie destijds terecht is gedaan. Daar staat tegenover dat [eiseres] een succesvol WSNP-traject heeft doorlopen en dat aan haar een schone lei is verleend, hetgeen betekent dat [eiseres] aantoonbaar financieel haar verantwoordelijkheid kan nemen (…). Verder heeft [eiseres] onweersproken gesteld dat zij op het moment dat zij op de hoogte raakte van de BKR-registratie direct contact heeft opgenomen met Vesting Finance en de schuld heeft betaald, ook al was zij hiertoe niet verplicht vanwege voornoemde schone lei.”

Inkomen ruim voldoende

De rechtbank wijst in haar vonnis ook op het geringe bedrag van de afgeloste Neckermann-schuld. “Hierbij neemt de voorzieningenrechter tevens in aanmerking de onweersproken stelling van [eiseres] dat hun gezamenlijke inkomen € 66.000,00 bedraagt en dat dat ruime voldoende is voor een hypothecaire geldlening van € 212.500,00. Vesting Finance wordt niet gevolgd in haar stelling dat ook met een BKR-registratie een hypothecaire geldlening kan worden verkregen, omdat het algemeen bekend is dat een negatieve BKR-registratie meebrengt dat niet of slechts zeer moeilijk bij banken een hypothecaire geldlening kan worden verkregen, althans dat dit alleen kan tegen zeer ongunstige voorwaarden.”

Achterstand bij H & M

Het is niet de eerste keer dat de rechter korte metten maten met een hardnekkige BKR-registratie voor een klein bedrag. Vorig jaar dwong de rechter in kort geding het BKR tot verwijdering van een registratie voor een oude betalingsachterstand van € 350 bij kledingbedrijf H & M. Ook in dit geval blokkeerde de registratie de mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypotheek.

 

Bron: Amweb.nl

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 FinanSi | Disclaimer