Let op! Geld lenen kost geld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer akkoord met Wijzigingswet FinanciŽle markten

6 juni 2011 | Categorie: Algemeen

 

Na een kort debat met minister De Jager van Financiën heeft de Eerste Kamer op dinsdag ingestemd met de Wijzigingswet financiële markten 2010. Het betreft onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door de toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank) aangedragen knelpunten.


Europees kader
De wijzigingswet maakt onderdeel uit van een omvangrijk wetgevingsprogramma, dat voornamelijk bestaat uit de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Deze regels zijn grotendeels opgesteld als antwoord op de financiële crisis, die zich in 2008 manifesteerde in de internationale bankensector. Naast een aantal onderwerpen met een beleidsmatig karakter bevat de wet voornamelijk wijzigingen van technische aard. Het is de bedoeling dat de regering periodiek met dergelijke wetgeving inzake de financiële markten komt.

 

Aanpassen
Nu deze wet is aangenomen moeten aantal andere wetten, te weten het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet op de economische delicten hierop worden aangepast.

 

Gevolgen in kaart
Het PvdA-Kamerlid Sylvester betoogde dat de wijzigingswet niet op zichzelf staat. "Wij kunnen de kwaliteit van deze wetgeving alleen toetsen als de regering het verband tussen al deze vormen van regulering van de financiële sector zichtbaar maakt." De PvdA-senator vroeg de minister De Jager ook om de gevolgen van de wijzigingswet voor banken, verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen in kaart te brengen.

Extra maatregelen indien nodig
Minister De Jager zegde toe dat in een volgende reeks maatregelen nader wordt ingegaan op samenhang tussen Europese en Nederlandse regelgeving. De minister zegde ook toe dat er extra wettelijke maatregelen komen als blijkt dat financiële instellingen hun nieuwe producten niet voldoende transparant aanbieden aan de consument. Minister De Jager kondigde aan dat nog dit voorjaar een volgende Wijzigingswet financiële markten 2012 wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 FinanSi | Disclaimer