Let op! Geld lenen kost geld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precontractuele informatie (ESIC)

 

Is uw kredietaanvraag bij een van onderstaande banken voorlopig goedgekeurd? Dan ontvangt u van FinanSi het formulier 'Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet' met de bijbehorende stukken. Hiermee kunt u het krediet beoordelen vóórdat u de getekende aanvraag terugzendt. FinanSi is onafhankelijk en heeft met onderstaande banken geen afspraken omtrent het aanbrengen van nieuwe contracten.

 

De Consumer Credit Directive (CCD), oftewel richtlijn Consumentenkrediet , moet er voor zorgen dat er in heel Europa dezelfde regels gaan gelden voor consumenten die een lening af willen sluiten. Zo wordt het mogelijk om aanbiedingen van financieringsmaatschappijen uit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Aanbieders en intermediairs zijn verplicht om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving.
Een onderdeel hiervan zijn de wijzigingen van informatie op onze site, indien u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen heeft dan kunt u zich altijd wenden tot een van de adviseurs van FinanSi

Precontractuele informatie (ESIC)
De kredietprospectus vervalt met de komst van de ESIC.
- In de ESIC is onder andere opgenomen; soort krediet, gegevens over kredietverstrekker, debetrentevoet, jaarlijks kostenpercentage, aflossingsschema, rentevoet bij achterstanden en verbonden zekerheden.
- De ESIC moet aan de klant geruime tijd voor tekenen contract worden gegeven en worden toegelicht.
- De ESIC moet geparafeerd en ondertekend door klant worden toegevoegd aan het klanten dossier
- De klant heeft 14 dagen bedenktijd (herroeppingsrecht) waarin de overeenkomst zonder opgave van reden mag worden ontbonden. De dag waarop de bedenktijd ingaat is;
Datum van sluiting kredietovereenkomst of datum ontvangst van alle voorgeschreven informatie ( overeenkomst en ESIC)

Bij vervroegde inlossing van een persoonlijke lening of huurkoop mag er door de geldverstrekker een vergoeding worden gerekend
- 0,5% bij een krediet met een periode korter dan 12 maanden te gaan tot einddatum
- 1,0% bij een krediet met een periode langer dan 12 maanden te gaan tot einddatum

Rentewijzigingen worden door de geldverstrekker uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum aan de klant medegedeeld

 

 

Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.qander.nl
Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.nn.nl
Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.autocash.nl
Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.defam.nl
Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.interbank.nl/


 


Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.ribank.nl
Voor uitgebreide info kijk op:

http://www.santander.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 FinanSi | Disclaimer